Jesteś tu: Strona główna › O STOWARZYSZENIU

Szukaj:

O STOWARZYSZENIU

    Witamy Państwa na stronie internetowej Stowarzyszenia "Zyskaj Zdrowie". Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w grudniu 2011 r. w celu szerzenia ochrony zdrowia, świadomości zachowań prozdrowotnych oraz promocji zachowań prozdrowotnych, w tym profilaktycznych. Cel ten jest zbieżny z ideą powszechnie znanego ogólnopolskiego Programu „Zyskaj Zdrowie”, który powstał w 2002 r.

    Stowarzyszenie „Zyskaj Zdrowie” realizuje swe cele poprzez:

  • informowanie ogółu społeczeństwa o swoim istnieniu i swoich celach,
  • organizowanie akcji informacyjnych dotyczących ochrony zdrowia, świadomości zachowań prozdrowotnych oraz promocję zachowań prozdrowotnych,
  • organizowanie akcji informacyjnych dotyczących zagrożeń dla zdrowia;
  • organizowanie kursów, obozów, szkoleń i wykładów;
  • rozszerzenie dostępności badań diagnostycznych;
  • działalność wydawniczą;
  • działania zmierzające do racjonalizacji i optymalizacji wydatków społeczeństwa na cele związane z ochroną zdrowia.

    Członkami Stowarzyszenia „Zyskaj Zdrowie” mogą być osoby fizyczne, których obiektem zainteresowań (osobistych lub zawodowych) jest szeroko pojęta ochrona zdrowia (np. farmaceuci, osoby pracujące w branży farmaceutycznej) oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 331 k.c., które zadeklarowały pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia.

    W ramach działalności Stowarzyszenia „Zyskaj Zdrowie” m.in. wydawane są ulotki informacyjne, zawierające przydatne artykuły oraz prezentacje produktów ochrony zdrowia dostępnych w aptekach. Dzięki tym ulotkom istnieje możliwość zapoznania się z różnymi preparatami i spokojnego przeanalizowania wskazań do ich zastosowania. Pozwala to poszerzyć wiedzę na temat ochrony zdrowia, produktów leczniczych, wyrobów medycznych i kosmetyków oraz bardziej racjonalnie je dobierać.

    W ramach działalności Stowarzyszenia „Zyskaj Zdrowie” będzie upowszechniana dostępność do badań profilaktycznych realizowana m.in. poprzez: